Öz İletişim İş Sendikası

Sendika, 7. İşkolu olan İletişim işkolunda 23.07.2014 tarihinde kurulmuştur. Üst kuruluşu HAK-İŞ’in etkin ve aktif bir sendikasıdır. Kısa bir zaman önce, işkolunda güven ve istikrar ihtiyacından kaynaklanan bir örgüt bilinciyle kurulmuş, hızla örgütlenmesini tamamlayarak, işkolunda yetki almış ve üyelerinin güvenini kazanarak bir mensubiyet bilinci oluşturmuştur.

Öz İletişim-iş; Çalışma ilişkilerinde çatışmanın değil, diyalog ve uzlaşmanın esas olduğuna inanmaktadır. İnsan ve Emek adına yapılan her şeyin ülkemiz ve insanımızın bugününe ve yarınına olumlu katkı niteliğinde olması gerektiğinin bilincini yitirmeden, insanı ve emeği önceleyen bir değer bilincine sahiptir. 

Bu bilgiler Öz – İletişim İş Sendikası alınmıştır.